Adafruit BME280 Library

Arduino library for BME280 sensors.

Author
Adafruit
Website
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
Category
Sensors
License
NOASSERTION
Library Type
Recommended
Architectures
Any

Arduino library for BME280 humidity and pressure sensors.

Downloads

Filename Release Date File Size
Adafruit_BME280_Library-2.2.2.zip 2021-12-21 443.71 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.2.1.zip 2021-08-24 443.72 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.2.0.zip 2021-07-31 443.69 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.1.4.zip 2021-05-17 443.98 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.1.3.zip 2021-05-04 443.98 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.1.2.zip 2020-11-03 443.98 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.1.1.zip 2020-09-30 443.84 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.1.0.zip 2020-08-17 443.47 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.0.2.zip 2020-04-25 443.22 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.0.1.zip 2020-01-08 443.15 KiB
Adafruit_BME280_Library-2.0.0.zip 2019-12-29 443.15 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.1.0.zip 2019-11-15 441.01 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.10.zip 2019-09-13 441.02 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.9.zip 2019-07-04 440.92 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.8.zip 2019-02-04 12.46 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.7.zip 2017-12-27 11.87 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.6.zip 2017-10-30 11.89 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.5.zip 2017-02-12 11.69 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.4.zip 2016-01-22 7.61 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.3.zip 2015-10-05 7.09 KiB
Adafruit_BME280_Library-1.0.0.zip 2015-08-21 6.72 KiB