HARDWARIO

Name
HARDWARIO
Location
Liberec, Czechia
Homepage
https://www.hardwario.com/
GitHub
https://github.com/hardwario
Twitter
@hardwario_en

Libraries

SoilSensor Arduino library for HARDWARIO Soil Sensor.